Fredegaarden

Som grundejer skal du rydde sne fra klokken 7

Vejdirektoratets vejledninger om vintervedligeholdelse af veje 

Du skal holde dit fortov rent for sne og saltet, så snart sneen falder. Kun om natten kan du lade sneen ligge.

Du har pligt til at rydde dit fortov og vejen ved dit hus

Når sneen falder, bliver landskabet kønt. Et lille snelag på grenene er kønt, men sne på fortov og vej gør det svært at komme frem.

Ejer du et hus, en ejendom eller bare en grund, har du pligt til at rydde sne og gruse eller salte fortovet, snarest muligt efter det har sneet. Er vejen »bare« blevet glat en vinterdag, har du ligeledes pligt til at strø salt eller grus, så folk ikke falder på fortovet ud for din grund.

Som udgangspunkt skal du rydde i hele fortovets bredde – dog kan du nøjes med en to meter bred stribe, hvis du har et meget bredt fortov.

Hvornår gælder reglerne

  • Du skal rydde sne, så snart sneen falder. Du skal dog ikke tage hjem fra arbejde for at rydde sne, men rydde straks, du kommer hjem, hvis det har sneet.
  • Du kan dog holde fri om natten. Fortovet skal være ryddet i tidsrummet 7-22 på dagene mandag til lørdag.
  • Søndag kan du sove længe. Fortovet skal være ryddet i tidsrummet 8-22.
  • Ligger din grund ud til steder, hvor der færdes mange mennesker – fx en biograf eller et teater – skal du rydde sne også efter klokken 22.
  • Er din vej en grusvej, har du ikke pligt til at rydde sne på vejen.


Skal jeg rydde vejen?

Bor du på en privat fællesvej, er det din og de andre vejejeres pligt at rydde vejen. I kan enten gøre det selv eller betale jer fra at få udført opgaven. Hver enkelt grundejer er ansvarlig for snerydningen fra skel og ud til midten af kørebanen.

Kommunerne rydder sne på de offentlige veje. Hvilke offentlige veje og hvor tit, de skal ryddes, aftales mellem kommunen og politiet.

Du skal betale erstatning ved ulykker

Er der glat og falder en fodgænger på fortovet ud for din ejendom, skal du som udgangspunkt betale erstatning, hvis vedkommende falder og for eksempel brækker benet. Du har formentlig en ansvarsforsikring, der kan dække erstatningen.

Hvis du selv falder

For at kunne kræve erstatning, skal du have vidner på, at det var glat. Så sørg for at notere navne på vidner og tag eventuelt et billede af stedet, hvor du faldt.

Bøde og regning, hvis du ikke rydder sne eller strør grus

Har du ikke ryddet sne eller bekæmpet det glatte føre der, hvor du har pligt til det, risikerer du en bødestraf. Samtidig kan kommunen udføre snerydning for din regning.