Fredegaarden

Skal du eller kommunen fjerne ukrudt fra fortovet?

Skal du eller kommunen fjerne ukrudt fra fortovet?

Som grundejer skal du sørge for at rydde fortovet ud for din grund for sne og is. Men hvem har ansvaret for at fjerne ukrudt og affald fra fortovet? Læs her om dine pligter som grundejer:

Måske gør du det ikke altid til tiden, men du ved godt, at det er dit ansvar at rydde fortovet ud for din grund for sne, så det er sikkert at færdes.

Det er en pligt, der hører vinterhalvåret til. Men hvad med det ukrudt, der i foråret skyder op mellem fortovs-fliserne? Kan du regne med, at kommunens folk sørger for at få det fjernet, eller skal du selv i gang med at luge?

Hvis din ejendom ligger på ad en offentlig vej eller sti, som de fleste boliger gør, er det også dit ansvar som grundejer at renholde det areal, der fortrinsvist er bestemt for gående. Denne pligt gælder hele året rundt, og det vil sige, at du selv skal sørge for, at ukrudt bliver fjernet.

Det gælder også affald og andet, der kan være til "ulempe for færdslen", som der står i Lov om offentlige veje. Derudover skal du også sørge for at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste og lignende, så vand kan løbe frit ned i kloakken.

Kantsten er kommunens ansvar

Til gengæld er rengøring og ukrudtsbekæmpelse på kantstenen kommunens ansvar. Du har som nævnt overfor kun ansvar for den del, der er bestemt for gående.

Regler gælder også for stier

For de fleste grundejere er der tale om fortove. Men pligten til at renholde forsvinder ikke, hvis din grund grænser op til en sti, et grusbelagt areal eller lignende. Det afgørende er, om arealet mellem skellet til din grund og den offentlige vej primært er bestemt til gående færdsel.

Hvis din grund grænser op til en privat fællesvej, har du som grundejer pligt til at holde hele kørebanen ren og farbar. Oftest kan du dog nøjes med at holde rent ud til midten af vejen, hvor genboen kan tage over og renholde sin side af vejen.

Fortov skal altid være farbart

Loven udstikker ikke retningslinjer for, hvor tit der skal luges ukrudt på fortovet. Det er op til de enkelte kommunalbestyrelser at fastsætte. Horsens Kommune har fx bestemt, at ukrudt ikke kun skal fjernes, hvis det gør færdsel besværligt, men også af æstetiske hensyn.

En kommune kan også vælge at overtage grundejernes forpligtigelser og udføre arbejdet med at holde rent for grundejernes regning. Det er fx tilfældet i Københavns Kommune, hvor nogle gader er med i en tvungen fortovsordning.

Du kan finde information om, hvilke regler der gælder i din kommune på kommunes hjemmeside.

Kommunen kan få luget på din regning

Det er kommunen, der fører tilsyn med, om forpligtelserne med renholdelse bliver overholdt. Hvis du som grundejer ikke luger ukrudt på fortovet ud for din grund, kan kommunen hyre nogen til at gøre arbejdet for dig - og sende dig regningen efterfølgende.

Læs hele artiklen her:  Skal du eller kommunen fjerne ukrudt fra fortovet?