Fredegaarden

Forpligtigelse vedr. beskæring af beplantning

Klik ind på disse 2 links og læs PDF vedr. regler om beskæring:

Brev til grundejer om beskæring af beplantning.

Eksempeltegninger på grundejers forpligtigelser på offentligt fortov.